piątek, 18 lutego 2011

Edukacja zdrowia.


1.UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE
*definicja: niepełnosprawność intelektualna to funkcjonowanie intelektualne poniżej przeciętnej, które powstało w okresie rozwojowym i któremu towarzyszy obniżenie zdolności przystosowania się; oznacza ono nie tylko brak postępu lub opóźnienie rozwoju,ale odmiennie lub inaczej przebiegający rozwój licznych funkcji psychicznych
*przyczyny u.u.: czynniki genetyczne(zespół Down’a,fenuloketunuria), czynniki działające na płód(zakażenia-różyczka,cytomagalia,grypa; czynniki szkodliwe-alkohol,narkotyki; niedokrwienie i niedotlenienie płodu; zaburzenia budowy,działania łożyska; niska waga urodzeniowa,wcześniactwo; uraz okołoporodowy), czynniki występujące po porodzie(infekcje OUN; urazy czaszkowo-mózgowe,NT,zatrucia,niedobory pokarmowe; zaniedbania środowiskowe)
*niepełnosprawności umysłowej często towarzyszą wady narządów zmysłów, wady mowy, zaburzenia psychiczne i somatyczne
*dziecko z niepełnosprawnością umysłową wymaga często stałej, wielospecjalistycznej opieki. Najważniejsze jest stworzenie korzystnych warunków rozwoju oraz zapobieganie pogłębianiu się upośledzenia. Nie mniej ważne jest umożliwienie tym chorym obecności w społeczeństwie

2.MÓZGOWE UPOŚLEDZENIE DZIECIĘCE
*definicja-niepostepujące zaburzenia czynności będące w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego powstałe w okresie ciąży, porodu lub okresie okołoporodowym
przyczyny m.p.d.: uwarunkowania genetyczne; czynniki uszkadzające środkowy układ nerwowy: a)czynniki ryzyka ze strony matki(choroby-serca, płuc,nerek; leki,promieniowanie,palenie papierosów,picie alkoholu; niedożywienie matki; poronienia samoistne; hałas,wibracje,ultradźwięki) ; b)czynniki ryzyka w okresie ciąży i porodu(ciąża mnoga; łożysko przodujące,przedwczesne odklejenie się łożyska; zakażenia wewnątrzmacziczne; zagrażające poronienie; przedwczesne odejście wód płodowych; poród przedwczesny; wahanie tętna; zatrucie ciążowe; pęknięcie macicy; cięcie cesarskie; poród przy pomocy kleszczy; poród po terminie) ; c)czynniki ryzyka w okresie noworodkowym (wcześniactwo; niska waga urodzeniowa; zespół niewydolności oddechowej; zamartwica; dystrofia wewnątrzmaciczna ;zakażenia-posocznica ;żółtaczka; wady wrodzone mózgu; wylewy śródczaszkowe)
*objawy współistniejące w mózgowym porażeniu dziecięcym: wady wzroku 50%; zaburzenia mowy 50%; upośledzenie słuchu 25%; dysfunkcje przewodu pokarmowego(zaburzenia przełykania,trudności w żuciu,zaparcia); wady zgryzu; padaczka 50; upośledzenie umysłowe; zaburzenia sfery emocjonalnej(drażliwość,wybuchowość,zachowania agresywne); tiki,zespoły nerwicowe,zespoły depresyjne, autyzm

3.PRZEMOC WŚRÓD UCZNIÓW
*przemoc: bezpośrednia-z użyciem siły fizycznej,pobicie,odbieranie siłą lub niszczenie rzeczy,wymuszanie (najczęściej wyst. u chłopców) ; pośrednia-wrogie słowa,gesty,straszenie,odpędzanie,przezywanie,wyśmiewanie,kłótnie,plotki,obgadywanie,intrygi (najczęściej wśród dziewczynek)
*w szkole:a) oznaki podstawowe-jest przezywany,upokarzany,zastraszany,zaczepiany,popychany,trącany,nie potrafi się bronić,jest wciągany w bójki,kłótnie,w których jest słabsząroną,często płacze,koledzy zabierają mu książki,pieniądze,niszczą jego własność,ma siniaki,zadrapania,podarte ubrania i nie potrafi wytłumaczyć tego w sposób wiarygodny b)oznaki drugorzędne- w czasie przerw jest zwykle samotny,nie ma w klasie przyjaciela,stara się przebywać ciągle w pobliżu nauczyciela,do drużyn zespołowych wybierany jest jako ostatni,ma problemy z głośnym wypowiadaniem się na lekcjach,jest coraz gorsze wyniki w szkole
*w domu: a) oznaki podstawowe- wraca do domu w podartych lub pobrudzonych ubraniach,ma zniszczone podręczniki,ma siniaki,zadrapania których nie potrafi wytłumaczyć w sposób wiarygodny b)oznaki drugorzędne- nie odwiedzają go koledzy,nie chodzi do ich domów,nie przebywa na podwórku,rzadko jest zapraszany na imprezy do kolegów,nie ma przyjaciela,nie lubi i boi się chodzić do szkoły,rano odczuwa różnego rodzaju dolegliwości,do i ze szkoły idzie dłuższą drogą bez uzasadnienia,ma kłopoty ze snem,koszmarne sny,płacze w nocy,jest smutny,często ma napady złości,zmienne nastroje,prosi rodziców o pieniądze lub je kradnie aby przypodobać się prześladowcom
*ofiary i sprawcy przemocy stanowią grupę ryzyka zaburzeń zdrowia psychicznego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz